PAS-W – pasywny rozdzielacz magistrali 1 WIRE

Rozgałęziacz PAS-W pozwala w prosty sposób tworzyć rozgałęzienia magistrali 1-wire w systemie wielopunktowego pomiaru. Można nim podłączać wszystkie czujniki korzystające z 1-wire. Zastosowane podłączenie to zacisk śrubowy. Maksymalna grubość przewodu to 1,5 mm2.

Dostępne są dwa wariant obudowy rozgałęziacza:

PAS-W1 o wymiarach 50 x 52 x 35 mm, IP65

PAS-W2 o wymiarach 35 x 90 x 35 mm IP67