Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Właścicielem strony internetowej https://ntronic.pl jest firma Ntronic Norbert Szymczyk, z siedzibą w Olszewo-Borkach (07-415), przy ulicy Dunikowskiego 20, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem NIP 7582375999, REGON 386718586. W ramach naszej działalności gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Jakie dane zbieramy?

W zależności od rodzaju interakcji użytkownika z naszą stroną internetową, możemy zbierać różne rodzaje danych osobowych, takie jak:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Adres IP,
 • Informacje o urządzeniu, z którego korzystasz,
 • Historia przeglądania,
 • Preferencje dotyczące produktów i usług.

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w sposób zgodny z zasadami ochrony prywatności. Przetwarzamy dane tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawna, taką jak wyrażona zgoda użytkownika, wykonanie umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy w celu:

 • Udostępnienia informacji o naszych produktach i usługach,
 • Obsługi zamówień i płatności,
 • Komunikacji z użytkownikami,
 • Poprawy jakości naszych produktów i usług,
 • Analizy zachowań użytkowników i dostosowania naszej oferty do ich potrzeb,
 • Wypełnienia naszych obowiązków prawnych.
 • Jakie prawa przysługują użytkownikom?
 • Użytkownicy naszej strony internetowej mają prawo do:
 • Dostępu do swoich danych osobowych,
 • Poprawienia swoich danych osobowych,
 • Usunięcia swoich danych osobowych,
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Przenoszenia swoich danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej lub za pośrednictwem adresu e-mail podanego na końcu tej polityki prywatności.

Jakie technologie wykorzystujemy?

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, wykorzystujemy pliki cookies, które pozwalają nam zbierać informacje o sposobie interakcji użytkownika z naszą stroną. Pliki cookies pozwalają nam m.in. zapamiętać preferencje użytkowników i dostosować naszą ofertę do ich potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane przez nas są bezpieczne i nie naruszają prywatności użytkowników.

Jak chronimy dane osobowe?

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych użytkowników i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie. Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie ochrony prywatności i dbają o przestrzeganie obowiązujących procedur i regulacji.

Jakie są zmiany w naszej polityce prywatności?

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w związku z rozwojem naszej strony internetowej lub zmianami w przepisach prawa. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub niniejszej polityki prywatności prosimy kierować na adres e-mail: norbert.szymczyk@ntronic.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Ntronic Norbert Szymczyk ul. Dunikowskiego 20 07-415 Olszewo-Borki NIP: 7582375999, REGON: 386718586