fbpx

TD1.01 – Przetwornik TEMPERATURY na MODBUS

Przetwornik temperatury na szynę DIN z wyświetlaczem

Moduł pomiaru temperatury TD1.01 – przetwornik wielu punktów pomiaru temperatury, umieszczonych na wspólnej magistrali, na protokół Modbus-RTU. Inaczej mówiąc przetwornik temperatury na MODBUS służy do odczytu temperatur z wielu punktów pomiarowych umożliwiając zdalny odczyt ich wartości wspomnianym protokołem przez port RS-485.
Znajduje szerokie zastosowanie w obiektach wymagających niezawodnego wielopunktowego pomiaru temperatury (urządzenie obsługuje do 64 czujników temperatury). Czujnikiem temperatury jest Sonda temperaturowa Ntronic, wszystkie czujniki łączone są do urządzenia jednym trójżyłowym przewodem.


Najważniejsze cechy:

 • Obsługa pomiaru w 64 punktach
 • Czujniki łączymy równolegle
 • Wszystkie czujniki połączone jednym trój-żyłowym przewodem
 • Długość magistrali czujników 100m.
 • Wyświetlanie 3 temperatur z dowolnych czujników na wyświetlaczach LED
 • Obudowa na szynę DIN
 • Wbudowany Izolowany Interfejs RS-485
 • odczyt danych przez Modbus – RTU,
 • Konfigurowalne cyfrowe wyjście przekaźnikowe
 • Łatwe zarządzanie czujnikami z dedykowanym oprogramowaniem na PC, bądź przez bezpośredni zapis rejestrów Modbus:
  • możliwość wykrywania nowych czujników,
  • podgląd mierzonych wartości
 • Odporność na zakłócenia, zaimplementowany algorytm wykrywania błędów transmisji
  *wraz z urządzeniem dostarczona jest 1 Sonda temperaturowa 1 m. W razie potrzeby większej ilości dodatkową ilość proszę podać w zamówieniu.

Do pobrania

Oprogramowanie konfiguracyjne

W razie pytań zapraszam do kontaktu przez zakładkę Kontakt, mailowo biuro@ntronic.pl czy też telefonicznie +48518459388


Wykorzystanie przetwornika TD1.01 w protokole Modbus

Połączenie TD1.01 w sieci RS485

Przetwornik TD1.01 w protokole Modbus RTU pełni rolę Slave. Oznacza to, że może on pracować w istniejącej sieci RS485 i odpowiadać na zapytania urządzenia skonfigurowanego jako MASTER (np. sterownik PLC). Protokołem wymiany danych w tej sieci musi być oczywiście Modbus RTU.

Odczytywać dane z przetwornika temperatury TD1.01 można zarówno komendą odczytu pojedynczego rejestru 0x06 (otrzymamy wtedy temperaturę z jednego czujnika), jak i komendą odczytu wielu rejestrów jednocześnie 0x10.

Podczas odczytu rejestrów komendą 0x10 w czasie jednego cyklu zapytania i odpowiedzi możemy odczytać temperaturę z 32 czujników! Oznacza to, że do odczytu temperatury ze wszystkich 64 czujników potrzebujemy tylko 2 cykli zapytań modbusowych. Daje to możliwość bardzo szybkiego reagowania na zmiany temperatury w nadzorowanym obiekcie.

RS-485

W Module pomiaru temperatury TD1.01 dostępny jest izolowany galwanicznie port RS-485 o wartości wytrzymywanej równej 2500 Vrms przez 1 minutę.


[show_products product=”2576″]

Czujniki

Pomiary temperatury za pomocą przetwornika TD1.01 możemy przeprowadzać we wszelkiego rodzaju obiektach wymagających pomiaru temperatury w wielu miejscach jednocześnie. Urządzenie można łatwo wykorzystać do wielopunktowego pomiaru temperatury w silosie, czy też rozkładu temperatury w pomieszczeniu typu magazyn.

Przetwornik TD1.01 jest to przetwornik temperatury na Modbus. Dzięki zastosowanej cyfrowej komunikacji z czujnikami temperatury. Możliwy jest odczyt temperatury z wielu czujników jednocześnie. Czujniki łączymy jednym trójżyłowym przewodem. Wykorzystywanymi czujnikami są sondy temperaturowe wykonywane w Ntronic.

Identyfikacja czujników odbywa się poprzez numery seryjne, które razem z pomiarami odczytywane są przez przetwornik temperatury TD1.01 poprzez wspólną magistralę danych.

Sposób projektowania niezawodnych sieci z czujnikami opartymi o 1WIRE został szczegółowo omówiony w artykule.

Dodatkowym atutem obsługi cyfrowych czujników jest brak wpływu długości przewodów doprowadzających na wynik pomiaru temperatury. Tak więc wykorzystanie urządzenia TD1.01 stanowić może dużo tańszą alternatywę względem klasycznych pomiarów temperatury stosowanych w czujnikach rezystancjach oraz termoparowych.

Po podłączeniu czujników Przetwornik TD1.01 automatycznie wyszuka podłączone czujniki. Zadaniem użytkownika podczas konfiguracji jest zapisanie ich przez program konfiguracyjny w pożądanej kolejności. Możliwe jest także nadanie czujnikom nazw. Pozwala to na późniejszą łatwą ich identyfikację.

Temperatury odczytywane są cyklicznie z każdego czujnika. Użytkownik może zadecydować czy konwersja wbudowanych w czujniki przetworników ADC ma odbywać się jednocześnie we wszystkich czujnikach naraz, czy bezpośrednio przed odczytem temperatury z każdego czujnika. Konwersja jednoczesna na wszystkich czujnikach wiąże się z większym przepływem prądu na magistrali. Wynika to ze zwiększonego poboru prądu przez czujniki podczas pracy przetworników ADC. Może to mieć znaczenie w przypadku stosowania systemu pomiarowego w strefach EX.

Podłączenie czujników

W Ntronic dostępne są rozgałęziacze linii komunikacyjnej z czujnikami. Można nim w łatwy sposób przez zaciski śrubowe podłączyć stosowane czujniki do linii danych połączonej z przetwornikiem TD1.01. Dostępne są różne warianty rozdzielaczy.

Rozdzielacz magistrali OneWire PAS-W ↗

Czujniki w systemie pomiaru temperatury możemy łączyć równolegle za pomocą specjalnych rozdzielaczy magistrali OneWire o nazwie PAS-W.

 • Wymiary: 50 x 52 x 35 mm,
 • Klasa szczelności: IP65
Rozdzielacz OneWire

Przy krótkich odległościach z między czujnikami a przetwornikiem TD1.01 możliwe jest niewykorzystywanie linii zasilającej. Umożliwi to komunikację przetwornika z czujnikiem za pomocą tylko dwóch linii. Chcą zastosować połączenia dwoma liniami, powinno się uprzednio dobrze przetestować stabilność takiego połączenia.


Zastosowanie

 • Rozkład temperatury w magazynach, halach produkcyjnych, suszarniach, pieczarkarniach, silosach
 • Wielopunktowy pomiar temperatury w w silosach zbożowych
 • Aplikacje monitoringu temperatury – inteligentny budynek, ciepłownictwo, potrzeby HACCP
 • Szafy sterownicze, szafy zasilające – możliwość monitorowania temperatury urządzeń
 • Monitoring i rejestracja temperatury np. w oprogramowaniu typu SCADA
 • Zastosowanie konfigurowalnego wyjścia przekaźnikowego umożliwia sterowanie innymi urządzeniami np. pompą wody.

Specyfikacja

WYŚWIETLACZ: WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE
Typ LED segmentowy Model Relpol RSM850
Kolor cyfr Czerwony Dostępne styki NO, NC
CZUJNIKI: Moc przełączalna AC1 62.5VA
Typ CzujnikówSonda temperaturowa Ntronic OBUDOWA:
Ilość czujników64 Wymiary Szerokość 34mm, głębokość
65mm, wysokość 89 mm
Zakres pomiaru
temperatur
-55 +125 °C Materiał Polistyren (PS)
Max błąd pomiaru±0,5 °C (w zakresie -10 +80°C) Kolor Jasny szary
Rozdzielczość
pomiaru
0,25 °C Stopień
ochrony IP
IP30
KOMUNIKACJA RS-485: ZASILANIE:
Zaimplementowany
protokół
Modbus – RTU Napięcie
zasilania
10 V – 30 V DC
Dostępne szybkości2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 bit/s Maksymalny
pobór prądu
500 mA
Kontrola parzystościBrak, bit parzystości, bit
nieparzystości
Temperatura
pracy
-30 – +50 °C
Oprogramowanie
konfiguracyjne
TD1.01 Konfigurator Długość magistrali czujników100m

Wyświetlacz

Wiersz Parametr Wartość wyświetlana
1 Nr urządzenia
Modbus
1-247, 135*
2Prędkość
transmisji
2.4 – 2400 bit/s;
4.8 – 4800 bit/s
9.6 – 9600 bit/s
19.2 – 19200 bit/s
38.4 – 38400 bit/s
115 – 115200 bit/s*
3 Bit parzystości n – brak bitu parzystości*
E – kontrola parzystości
o – kontrola nieparzystości
* wartość domyślna

Na froncie urządzenia znajdują się trzy wierszowa matryca złożona z 9 wyświetlaczy LED. Podczas uruchomienia urządzenia na 2 sekundy zapalane są wszystkie segmenty wyświetlacza. Przez kolejne 3 sekundy wyświetlane są parametry łącza RS-485 (tabelka poniżej). Po czasie 5s następuje przejście do trybu cyklicznego odpytywania czujników – jest to tryb normalnej pracy.

W czasie normalnej pracy każda linijka odpowiada za wyświetlanie temperatury z jednego czujnika. Pierwsza linijka wyświetla temperaturę z czujnika zapisanego na pierwszej pozycji w pamięci urządzenia, druga linijka temperaturę z czujnika z drugiej pozycji, a trzecia z trzeciej.

Jeśli w pamięci urządzenia brakuje wpisanego numeru seryjnego czujnika lub czujnik ten zniknął z linii data line. W wierszu odpowiadającym za wyświetlanie temperatury z tego czujnika wyświetlą się trzy myślniki. W przypadku wystąpienia sytuacji zbyt dużej pojemności na linii danych bądź zwarcia jej do masy. Na wyświetlaczach pokazany zostanie stosowny numer błędu. Sposób zarządzania czujnikami i działanie wyświetlaczy szczegółowo omówiono w instrukcji.


Program konfiguracyjny

Sposób połączenia TD1.01 z komputerem

Przetwornik można konfigurować w prosty sposób zapisując rejestry Modbus, bądź też skorzystać z programu TD1.01 Konfigurator. Obsługa programu jest bardzo intuicyjna. Jeśli użytkownik zrobi coś niepoprawnie, na ekranie bądź w dolnym pasku statusu wyświetlane są stosowne komunikaty.

Aby połączyć się przetwornikiem temperatury TD1.01 niezbędny jest konwerter USB – RS485 który należy podłączyć wg schematu obok. W czasie komunikacji moduł należy zasilić napięciem znamionowym. Do komunikacji wykorzystany jest protokół Modbus RTU

Okno programu dzieli się na:

 1. Cześć Nagłówkową zawierającą przyciski od ustawień portu COM, pasek zakładek, oraz okno do wprowadzania adresu slave urządzenia które chcemy skonfigurować(po prawej)
 2. Część zakładek, gdzie możemy wyróżnić zakładki Ustawienia i Czujniki.

  W zakładce Ustawienia konfigurujemy parametry:
  – tryb pracy przekaźnika
  – parametry portu RS-485
  – metoda włączania przetwornika ADC w czujnikach


  W zakładce Czujniki konfigurować można sposób odczytu danych z czujników tzw.:
  – wyszukiwać nowe czujniki
  – podglądać wartości odczytane z czujnika
  – przydzielać opisy czujnikom
  – kolejność ustawienia czujników w programie decyduje o kolejności umieszczania ich w rejestrach modbus.

Co więcej konfigurację urządzenia TD1.01 można przeprowadzać nie tylko za pomocą programu. Wszystkie parametry można ustawić także zapisując odpowiednia rejestry Modbus. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z instrukcją, gdzie dokładnie omówiłem metody konfigurowania urządzenia z użyciem programu TD1.01 Konfigurator oraz bezpośredniego zapisu rejestrów Modbus.


Do pobrania

Oprogramowanie konfiguracyjne

W razie pytań zapraszam do kontaktu przez zakładkę Kontakt, mailowo biuro@ntronic.pl czy też telefonicznie +48518459388


tel: +48 518 459 388
norbert.szymczyk@ntronic.pl

Dodaj komentarz