Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego sprzedającego urządzenia elektroniczne Ntronic.pl:

 1. Definicje:
 • Sklep internetowy — sklep prowadzony przez Ntronic Norbert Szymczyk z siedzibą w Olszewo-Borkach przy ul. Dunikowskiego 20, 07-415 Olszewo-Borki, NIP: 7582375999, REGON: 386718586, działający w Internecie pod adresem URL https://ntronic.pl.
 • Sprzedawca — Ntronic Norbert Szymczyk z siedzibą w Olszewo-Borkach przy ul. Dunikowskiego 20, 07-415 Olszewo-Borki, NIP: 7582375999, REGON: 386718586, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrołęka.
 • Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • Produkt — urządzenia elektroniczne oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
 • Zamówienie — oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu.
 1. Postanowienia ogólne:
  2.1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów oferowanych na stronach Sklepu. 2.2. Zamówienie produktów przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 2.3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez konieczności informowania o tym Klientów. 2.4. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.
 2. Zasady składania zamówień:
  3.1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.
  3.2. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.
  3.3. W przypadku problemów technicznych ze składaniem zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego lub mailowo na adres norbert.szymczyk@ntronic.pl.
  3.4. Składając zamówienie, Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych umożliwiających dokonanie transakcji oraz adresu dostawy.
  3.5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu lub w przypadku nieprawidłowych danych podanych przez Klienta.
 3. Ceny i płatności:
  4.1. Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
  4.2. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy, które są podane przy każdym produkcie i doliczane są do ceny produktu.
  4.3. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności: przelew tradycyjny, karta płatnicza, płatność za pobraniem lub przez system płatności elektronicznych udostępnianych przez Sklep Internetowy.
  4.4. Płatność za zamówienie powinna być dokonana w ciągu 7 dni od momentu jego złożenia.
  4.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem klient zobowiązany jest do zapłacenia za zamówienie przy odbiorze paczki od kuriera lub w punkcie odbioru.
  4.6. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od momentu jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.
  4.7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Dostawa:
  5.1. Produkty są dostarczane na terenie Polski.
  5.2. Koszt dostawy zależy od wybranej formy dostawy oraz wagi i gabarytów zamówionych produktów.
  5.3. Termin dostawy zależy od wybranej formy dostawy oraz dostępności produktów. Zazwyczaj jest to 3 – 5 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sklepu.
  5.4 W termin dostawy wliczony jest czas realizacji wraz z czasem dostarczenia towaru przez kuriera.
  5.5. W przypadku dostawy kurierskiej, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wysłania zamówienia oraz numerem przesyłki umożliwiającym śledzenie paczki.
  5.6. W przypadku odbioru osobistego, Klient otrzyma e-mail z informacją o gotowości zamówienia do odbioru.
 5. Reklamacje i zwroty:
  6.1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą produktu lub realizacji zamówienia na adres mailowy norbert.szymczyk@ntronic.pl.
  6.2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu, numer zamówienia oraz dane kontaktowe Klienta.
  6.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
  6.4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca zwróci koszt zakupu produktu oraz koszty dostawy na konto Klienta lub dokona wymiany produktu na nowy.
  6.5. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny.
  6.6. Odstąpienie od umowy powinno być złożone na piśmie, na adres mailowy norbert.szymczyk@ntronic.pl.
  6.7. Produkt zwracany w ramach odstąpienia od umowy powinien być w stanie nienaruszonym i nie nosić śladów użytkowania.
  6.8. Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
  6.9. Sprzedawca zwróci koszt zakupu produktu oraz koszty dostawy na konto Klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru.
 6. Postanowienia końcowe:
  7.1. Sklep Internetowy Ntronic.pl jest własnością firmy Ntronic Norbert Szymczyk z siedzibą w Olszewo-Borkach, ul. Dunikowskiego 20, 07-415 Olszewo-Borki, NIP: 7582375999, REGON: 386718586.
  7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09-05-2023.
  7.3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
  7.4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
  7.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z niedostępnością Sklepu Internetowego wynikającą z przyczyn od niego niezależnych.
  7.6. W przypadku sporu między Sprzedawcą a Klientem strony będą dążyć do jego rozwiązania drogą polubowną.
  7.7. W razie braku porozumienia, strony poddają się właściwemu sądowi powszechnemu zgodnie z przepisami prawa polskiego.