Zasada działania, projektowanie oraz budowanie niezawodnych sieci 1 WIRE

Zasada działania, projektowanie oraz budowanie niezawodnych sieci 1 WIRE

Baza Wiedzy / Blog
Na początku chciałbym zaznaczyć, że część informacji zaczerpnąłem z tej publikacji. Pozostała cześć stanowi wnioski z podjętych w firmie badań oraz z pomiarów przeprowadzonych w zamontowanych instalacjach "w terenie" :) Czym jest 1 Wire®? Protokół pierwotnie zaprojektowany żeby ułatwić komunikację urządzeniom znajdującym się w niewielkiej odległości. Przykład stanowią układy scalone znajdujące się w niedużej odległości względem siebie na obwodzie drukowanym chcące wymieniać miedzy sobą informację. Chodziło o rozszerzenie możliwości komunikacyjnych układów scalonych z wykorzystaniem tylko jednej linii danych. Z czasem protokół 1WIRE rozszerzył się do zastosowań tworzących sieci komunikujących się urządzeń, będących w odległości znacznie większej niż obszar pojedynczej płytki drukowanej - nawet 500m! Połączenie sondy temperaturowej z przetwornikiem na dystansie 500 metrów. Przykładem takiego połączenia jest komunikowanie się Sondy temperaturowej z Przetwornikiem pomiarowym TD2, podczas testów udało się skomunikować…
Read More