Zasada działania, projektowanie oraz budowanie niezawodnych sieci 1 WIRE

Zasada działania, projektowanie oraz budowanie niezawodnych sieci 1 WIRE

Baza Wiedzy / Blog
Czym jest 1 Wire®? Protokół pierwotnie zaprojektowany żeby ułatwić komunikację urządzeniom znajdującym się w niewielkiej odległości. Przykład stanowią układy scalone znajdujące się w niedużej odległości względem siebie na obwodzie drukowanym chcące wymieniać miedzy sobą informację. Chodziło o rozszerzenie możliwości komunikacyjnych układów scalonych z wykorzystaniem tylko jednej linii danych. Z czasem protokół 1WIRE rozszerzył się do zastosowań tworzących sieci komunikujących się urządzeń, będących w odległości znacznie większej niż obszar pojedynczej płytki drukowanej - nawet 500m! Połączenie sondy temperaturowej z przetwornikiem na dystansie 500 metrów. Przykładem takiego połączenia jest komunikowanie się Sondy temperaturowej z Przetwornikiem pomiarowym TD2, podczas testów udało się skomunikować je za pomocą zwykłego przewodu typu linka 3 x 0,75 mm2 na dystansie 500m, a na dystansie 400m tych czujników było ponad 20. Idea działania w dużym uproszczeniu polega na…
Read More