Sklep

AutoSteps24 – sterownik podświetlenia schodów z zegarem Astronimicznym

939,00 

AutoSteps24  – sterownik oświetlenia klatki schodowej ze wbudowanym zegarem astronomicznym.

Jest to większa wersja sterownika AutoSteps, różni go jedynie większa ilość wyjść LED. Oferowany sterownik posiada, aż 24 wyjścia LED. Urządzenie, w automatyczny sposób, realizację efekt dekoracyjnego efekt płynnego rozświetlania świateł LED, w postaci fali świetlnej, na schodach w naszych domach. Wyposażony w 4 wejścia czujek  ruchu oraz 24 wyjścia LED, czyni go uniwersalnym sterownikiem w większości klatek schodowych.

SKU: 4-1 Kategorie: ,

Sterownik świateł klatki schodowej posiada bardzo dużo wbudowanych funkcji. Za pomocą ekranu OLED i 4 przycisków możemy regulować następujące parametry:

 • Do każdej czujki możemy przypisać stopnie startowe i końcowe.
 • Godziny pracy,
 • Maksymalny poziom jasności LEDów.
 • Stopnie spoczynkowe i ich moc — wybrane stopnie mogą żarzyć się w godzinach pracy.
 • Symulowanie pracy wejść w menu podglądu.
 • Regulacja czasów rozświetlania, czasu gaszenia, rodzaju animacji, kierunku gaszenia.
 • Różne kombinacje i funkcje rozświetlania oraz gaszenia LEDów.

Do każdej czujki możemy przypisać stopnie startowe i końcowe, animacje, które nie wyłącza się gdy dana czujka jest aktywna (gdyż stoimy na schodach_.

Wszystkie parametry do Sterownika podświetlenia schodów wprowadzamy za pomocą 4 przycisków na ekranie OLED znajdującym się na froncie urządzenia. Ponadto ekran umożliwia nam podgląd pracy urządzenia i symulowanie działania czujek ruchu. Wbudowany zegar RTC realizuje zapalanie schodków tylko o określonych porach. Możliwe jest także zdefiniowanie maksymalnego poziomu jasności.

Główne parametry sterownika podświetlenia schodów:

 • Napięcie zasilania: 6 – 29 VDC,
 • ilość wyjść LED: 24, każde do 4A,
 • ilość wejść czujek ruchu: 4 → Możliwość niezależnej obsługi półpiętra,
 • ilość animacji: 4,
 • regulacja czasu rozświetlania stopni,
 • regulacja czasu zwłoki do gaszenia,
 • regulacja czasu gaszenia,

Sterownik podświetlenia schodów  zasada pracy

Sterownik schodowy AutoSteps realizuje samoczynne sterowanie mocą świetlną punktów świetlnych umieszczonych na klatce schodowej.

Co więcej, urządzenie jest intuicyjne w obsłudze oraz stosunkowo proste w konfiguracji. W związku z tym każda osoba po kilku chwilach spędzonych z interfejsem powinna być w stanie skonfigurować sterownik podświetlenia schodów bez większych problemów. Ponadto wszystkie funkcje i mechanizmy pracy zostały szczegółowo opisane w instrukcji obsługi:

Dokumentacja sterownika schodowego

Maksymalny poziom jasności

W godzinach wieczornych w czasie świecenia schodów może się okazać, że źródła światła świecą zbyt mocno, dlatego w sterowniku podświetlenia schodów od Ntronic, można  ustawić maksymalny poziomu świecenia LED-ów. Jeśli stwierdzimy, że punkty LED świecą zbyt jasno, możemy ustawić wartość maksymalnej jasności w zakresie 10 do 100 %.

Aktywne godziny pracy sterownika schodowego

Widok ekranu ustawień pory pracy.
Widok ekranu ustawień pory pracy.

Ze względu na obecność wbudowanego zegara RTC, sterownik podświetlenia klatki schodowej, może sterować jasnością schodków w wyznaczonych porach. Przykładowo, jeśli chcemy, by światło zapalało się tylko w nocy, bądź godzinach nocnych, wystarczy ustawić ustawieniach godzinę początku i końca świecenia.

Wyjścia LED

Taśma LED

Sterownik schodowy AutoSteps posiada 18 wyjść do świateł LED. Podczas pracy podają one potencjał ujemny zasilania w postaci impulsów PWM (Pulse Width Modulation). Jest to metoda regulacji szerokości impulsów polegająca na cyklicznym załączaniu i wyłączaniu wyjścia, z dużą częstotliwością, gdzie stosunek czasu włączenia ON do czasu wyłączania OFF tranzystora jest proporcjonalny do pożądanego poziomu jasności. Co istotne, w sterowniku świateł klatki schodowej, przełączanie wyjść odbywa się z częstotliwością 400 Hz, co nie jest zauważalne zarówno dla ludzkiego oka, jak i w kamerach, czy aparatach cyfrowych nagrywających nasze schody.

Tak więc, do wyjść w sterowniku schodowym możemy podłączyć odbiorniki tolerujące pracę w trybie PWM, najczęściej spotykane źródła tego typu to żarówki i paski LED. Podczas gdy źródła światła posiadające wbudowane przetwornice napięcia lub stabilizatory nie mogą być zastosowane. Przykładem odbiorników, które nie będą współpracować to większość diodowych zamienników żarówek halogenowych.

Każde z wyjść możemy obciążyć prądem do 4 A.

Czujki ruchu

Sterownik podświetlenia schodów posiada 4 wejścia cyfrowe izolowane galwanicznie i co istotne wejścia te pracują niezależnie od siebie i podają sygnał do urządzenia, jeśli na ich zacisku pojawi się sygnał masy. Sterownik schodowy współpracował będzie ze wszystkimi czujkami typu otwarty kolektor.

W komplecie ze sterownikiem można zakupić laserowe czujki ruchu StepSensor oparte na laserowym detektorze odelgłosci SHARP

Czujnik ruchu StepSensor ↗

Czujnik ruchu StepSensor01 ↗

Czujnik ruchu StepSensor02 ↗

Zaleta laserowych czujników względem czujek PIR to:

 • Dzięki wąskiemu kątowi detekcji wykrywanie ruchu następuje, tylko gdy wejdziemy na schody. Przejście obok nie aktywuje świateł!
 • Jeśli zatrzymamy się obok czujnika na schodach, światła nie zgasną, a czujnik będzie cały czas wysyłał sygnał wykrycia ruchu. Czujki PIR natomiast reagują tylko na poruszające się obiekty.
 • Ze względu na szeroki zakres napięcia zasilania 5 – 29 V, można zasilać je z tego samego zasilacza co sterownik podświetlenia schodów.
Laserowa czujka ruchu StepSensor
Laserowa czujka ruchu StepSensor01
Laserowa czujka ruchu StepSensor02

Zaleta laserowych czujników względem czujek PIR to:

 • Dzięki wąskiemu kątowi detekcji wykrywanie ruchu następuje, tylko gdy wejdziemy na schody. Przejście obok nie aktywuje świateł!
 • Jeśli zatrzymamy się obok czujnika na schodach, światła nie zgasną, a czujnik będzie cały czas wysyłał sygnał wykrycia ruchu. Czujki PIR natomiast reagują tylko na poruszające się obiekty.
 • Ze względu na szeroki zakres napięcia zasilania 5 – 29 V, można zasilać je z tego samego zasilacza co sterownik podświetlenia schodów.

Czujki przekaźnikowe typu NO również będą współpracować.

Przykłady obsługiwanych czujek ruchu:

 • Czujka mini PIR z adapterem,
 • czujka optyczna z adapterem,
 • klasyczny przycisk dzwonkowy, powracający do pierwotnego stanu po puszczeniu,
 • każdy inny czujnik podający sygnał masy,
Czujnik typu PIR.

Żeby system sterowania światłem na klatce schodowej należy zapewnić doprowadzenie przewodów 2 – żyłowych do każdego punktu świetlnego oraz przewody 3 – żyłowe do każdego z czujników ruchu.

Animacje

W kontrolerze oświetlenia schodów AutoSteps istnieje możliwość ustawienia różnych rodzajów sterowania za pomocą animacji. Dla każdego wejścia możemy przypisać inny typ animacji i przypisać kilka animacji do każdego z wejść.

Kontroler obsługuje trzy rodzaje animacji: FALA, KASKADA i WINDA. Na powyższym filmie możemy zobaczyć, jak każda z tych animacji wygląda na schodach.

Aby ustawić parametry animacji, korzystamy z ekranu OLED i przycisków umieszczonych na przednim panelu urządzenia. Przebieg animacji jest następujący:

 1. OFF – Stan wyłączenia animacji. Animacja oczekuje na sygnał załączenia. Jeśłi pojawi się sygnału na wejściu przypisanemu do ustawienia TRIG powoduje przejście do trybu ON.
 2. ON – Praca animacji. Kolejne zapalanie schodków. Po zapaleniu ostatniego schodka następuje przejście do etapu oczekiwania.
 3. WAIT – Oczekiwanie. Po czasie T2 i jeśli animacja z ustawienia LOCK nie jest aktywna, następuje przejście do etapu END.
 4. END – Wygaszenie wszystkich schodków z animacji w czasie T1.
Widok ekranu ustawień animacji A1, druga strona
Widok ekranu ustawień animacji A1

Animacje w sterowniku podświetlania schodów od Ntronic działają niezależnie od siebie.

Każdą animację definiują parametry:

 • ST_X: Pierwszy schodek, od którego następuje sterowanie. Jeśli ta wartość wynosi 11, to gdy dana animacja się załączy, nastąpi rozświetlenie schodka pod wyjściem O11, następnie kolejnego, aż do schodka ST_Y.
 • ST_Y: Schodek końcowy animacji. Na nim zakończy się etap rozjaśniania.
 • TRIG: Numer wejścia czujki ruchu, które ma wyzwalać daną animację. Wykrycie stanu masy zasilania na tym wejściu spowoduje włączenie animacji, jeśli jest wyłączona.
 • T1: Czas rozświetlenia pojedynczego schodka.
 • T2: Czas ciągłego świecenia po rozświetleniu wszystkich schodków.
 • T3: Czas wygaszania po etapie T2.
 • AN: Rodzaj animacji pojedynczego schodka.
  • PWM — płynne rozświetlanie schodów jeden po drugim.
  • STE – skokowe zapalanie schodków jeden po drugin.
  • CAS – efekt spadających schodków.
  • LIFT – efekt windy.
 • LOCK: Numer innej animacji blokującej wyłączenie animacji. Jeśli jest aktywna animacja wpisana w ustawienie LOCK, to konfigurowana animacja nie może przejść do etapu wyłączania.
 • EXIT — Sposób wygaszania LED-ów.
  • ALL – wyłączanie wszystkich schodków z animacji naraz.
  • STX – wygaszanie schodków jeden po drugim. Zaczynając od schodka z ustawienia ST_X.
  • STY – wygaszanie schodków jeden po drugim. Zaczynając od schodka z ustawienia ST_Y

Na ekranie OLED możemy podglądać stan każdej animacji oraz wejść i wyjść. Dzięki temu możliwe jest symulowanie zadziałania wejść czujek ruchu oraz możemy zobaczyć, w jaki sposób rozświetlają się, świtała schodów, bez „biegania po nich”. Zarówno wykrycie ruchu, jak i świecenie LED — ów jest prezentowane na ekranie urządzenia.

Światła poręczy

Obsługa świateł poręczy sprowadza się do przypisania odpowiednich wyjść do każdej z animacji. Każda z animacji może mieć przypinane inne wyjścia do obsługi poręczy,

Sterownik podświetlenia schodów → sterownie światłami na klatce schodowej

Sterownik podświetlenia schodów z dwiema czujkami ruchu
Schemat podłączenia sygnałów do sterownika schodowego z dwiema czujkami ruchu

Jeśli przykładowo mamy 10 schodków podpiętych do wyjść O1 – O10 oraz 2 czujki ruchu na dole i górze schodków, podpiętych do wejść kolejno I1 i I2. Do sterowania z dwóch kierunków wystarczą nam 2 animacje A1 i A2.

 • A1 przypisujemy do zapalania z dołu:
  • ST_X: 1,
  • ST_Y: 10,
  • TRIG: IN1,
  • AN: PWM,
  • LOCK: A2
 • A2 przypisujemy do zapalania z góry:
  • ST_X: 10,
  • ST_Y: 1,
  • TRIG: IN2,
  • AN: PWM,
  • LOCK A1
 • Animacje A3 i A4 można wykorzystać do zapalania np. poręczy, którą przyłączamy do wyjścia O11:
  • A3:
   • ST_X: 11,
   • ST_Y: 11,
   • TRIG: IN1,
   • AN: PWM,
   • LOCK:A1.
  • A4:
   • ST_X: 11,
   • ST_Y: 11,
   • TRIG: IN2,
   • AN: PWM,
   • LOCK A2.

Sterownik podświetlenia schodów → -obsługa półpiętra

Sterownik podświetlenia schodów z czterema czujkami ruchu
Schemat podłączenia sygnałów do sterownika schodowego z czterema czujkami ruchu

Dzięki obecności 4 wejść cyfrowych, w sterowniku podświetlenia schodów, możliwa jest realizacja rozpoznawaniem kierunku, w jakim idzie człowiek na półpiętrze. Na rysunku poniżej dla zachowania przejrzystości połączeń, pominięto połączenia dodatniego bieguna zasilania. Są one oznaczone czerwoną linią i w rzeczywistości należy je przyłączyć do dodatniego bieguna zasilania. Warto zwrócić uwagę, że w sterowniku schodowym źdła światła i czujniki mogą być zasilone z oddzielnych zasilaczy, ale muszą mieć połączone masy zasilania.

W przypadku obsługi półpiętra, czujki ruchu 1 i 2 przypisać należy do animacji A1 i A2. Będą one obsługiwać drogę parter ↔ 1 piętro. Droga 1 piętro ↔ 2 piętro obsługiwana będzie przez czujkę 3 i 4 oraz animację A3 i A4. Co istotne kluczowe jest by czujki 2 i 3 umieścić w takich miejscach by poprawnie reagowały na kierunek idącej osoby.

Na rysunku poniżej, na wyświetlaczu wyświetlone są przykładowe ustawienia obsługi półpiętra z przypisaniem wyjść 1 – 9 do wejścia na 1 piętro i wejść 10 – 18 do wejścia na 2 piętro. Animacje odpowiadają następującym kierunkom:

 • A1: parter → 1 piętro, czujnik I1, animacja blokująca A2.
 • A2: 1 piętro → parter, czujnik I2, animacja blokująca A1.
 • A3: 1 piętro → 2 piętro, czujnik I3, animacja blokująca A4.
 • A4: 2 piętro → 1 piętro, czujnik I4, animacja blokująca A3.

Ustawienia czasów T1 i T2 wg preferencji użytkownika.

Sterowanie kierunkiem z półpiętra — konfiguracja sterownika schodowego

Czujka nr 1 i 2 realizuje sterowanie animacją A1 i A2, które sterują diodami LED1 – LED9. Jeśli czujka 1 wykryje ruch, to rozświetlą się stopnie od 1 do 9 (Animacja A1). Natomiast zadziałanie czujki nr 2 wyzwoli animację A2. Czyli kolejne zapalanie diod od 9 do 1. Czujki 3 i 4 realizują animacje A3 i A4. Mamy tu sterowanie LED — ami od 10 do 18. Czujka nr 3 wyzwala animację A3, czyli zapala diody od 10 do 18 (wchodzimy na piętro). Czujka nr 4 aktywuje zapalnie LED — ów od 18 do 10 (schodzimy z piętra na półpiętro).

Jeśli dwie osoby idą z dwóch przeciwnych kierunków, aktywują się dwie animacje np. A3 i A4, które zbiegną się ze sobą z dwóch kierunków. Wyłączenie tych animacji (wygaszenie schodków), nastąpi gdy spełnione będą warunki wyłączenia zarówno animacji A3 jak i A4. Co więcej, w czasie działania animacji A3 i A4 nic nie stoi na przeszkodzie, by animacja A1 się aktywowała, w momencie wejścia kolejnej osoby na schody z parteru. Analogicznie działanie animacji A1, nie przeszkadza w aktywacji animacji A3 czy A4. Ledy wyłącza się po czasie T2 (Ustawienia) gdy na czujce wyzwalającej i blokującej nie będzie sygnału wykrycia ruchu. Ma to zastosowanie gdy przykładowo wchodzimy po schodach i zatrzymamy się przy jakiejś czujce ruchu. Skoro jesteśmy jeszcze na schodach, to nie chcemy, aby światło zgasło.

Podłączenie sterownika podświetlenia schodów

Sterownik podświetlenia schodów

Sterownik podświetlenia schodów wymaga zasilania w zakresie 5 do 29 V DC. Tak szeroka tolerancja napięcia zasilania umożliwia, zasilanie urządzenia z tego samego źródła, co sterowane punkty świetlne. Moc zasilacza powinna być tak dobrana, by nie była niższa niż moc pobierana przez sterownik (1,5 W) i wszystkie punkty świetlne w czasie 100%  jasności. Zaleca się by ta moc była minimum 10% większa.

Do podłączenia przewodów w urządzeniu umieszczono listwy zaciskowe o rozstawie 5,08 mm i maksymalnej średnicy 1.5mm2.

 1. V+: dodatni zacisk zasilania
 2. GND: ujemny zacisk zasilania
 3. I1: wejście nr 1
 4. I2: wejście nr 2
 5. I3: wejście nr 3
 6. I3: wejście nr 4
 7. O1: wyjście nr 1
 8. O2: wyjście nr 2
 9. O3: wyjście nr 3
 10. O4: wyjście nr 4
 11. O5: wyjście nr 5
 12. O6: wyjście nr 6
 13. O7: wyjście nr 7
 14. O8: wyjście nr 8
 15. O9: wyjście nr 9
 16. O10: wyjście nr 10
 17. O11: wyjście nr 11
 18. O12: wyjście nr 12
 19. O13: wyjście nr 13
 20. O14: wyjście nr 14
 21. O15: wyjście nr 15
 22. O16: wyjście nr 16
 23. O17: wyjście nr 17
 24. O18: wyjście nr 18
 25. O19: wyjście nr 19
 26. O20: wyjście nr 20
 27. O21: wyjście nr 21
 28. O22: wyjście nr 22
 29. O23: wyjście nr 23
 30. O24: wyjście nr 24

Urządzenie zasilamy poprzez podanie napięcia stałego z zakresu 5 – 24 V na zaciski 1 i 2.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „AutoSteps24 – sterownik podświetlenia schodów z zegarem Astronimicznym”

Może spodoba się również…